Banner 468

Thứ Tư, ngày 16 tháng 2 năm 2011

Thiết kế Bài giảng Hóa học 10 (Cơ bản, Nâng cao)

0 comments
Thiết kế Bài giảng Hóa học 10 Nâng cao. Download. (2 tập)
Thiết kế Bài giảng Hóa học 10 Cơ bản. Download. (2 tập)

giao an hoa 10, thiet ke bai giang hoa 10
Tác giả: Cao Cự Giác.
Sách bám sát nội dung SGK Hóa học 10 theo chuẩn KT-KN của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thiet ke bai giang hoa 10, giao an hoa 10

0 comments:

Đăng nhận xét